Persoonlijke coaching

 

Waar de één voorkeur heeft voor groepstrainingen, gaat de voorkeur van de ander uit naar persoonlijke coaching. Dit wil zeggen dat je persoonlijk - in een één-op-één-situatie - door mij begeleid/gecoacht wordt.

Een groot voordeel van persoonlijke coaching is dat er ook ruimte is voor het dieper ingaan op psychische patronen en trauma's die mogelijk een rol spelen: Wat is de reden dat je het zo moeilijk vindt om grenzen te stellen? Hoe staat het eigenlijk met je eigenwaarde? Waar ben je misschien bang voor? En hoe heeft zo'n ondermijnend patroon zich in jou kunnen nestelen? En vooral: wat kunnen we daaraan veranderen?

Bij persoonlijke coaching is er sprake van (eventueel) een combinatie van weerbaarheidstraining en therapie, terwijl in groepstrainingen het therapeutisch aspect (nagenoeg) niet aan de orde zal komen. Ook kinderen die gepest worden (of om andere redenen een betere weerbaarheid nodig hebben), begeleid ik in mijn praktijk.

 

In mijn praktijk ontmoet ik mensen met de meest uiteenlopende psychische en/of geestelijke klachten die al dan niet lichamelijk tot uitdrukking komen. Heel vaak zijn lichamelijke klachten een signaal waarin ons duidelijk wordt gemaakt dat er in onze psyche of geest iets uit evenwicht is. Daarom is het belangrijk de taal van het lichaam te leren verstaan.

Men is zich lang niet altijd bewust van de onderliggende problemen en verborgen patronen. Bewustwording van onderliggende patronen vormt een belangrijk onderdeel van de begeleiding.

Diverse problemen en onderwerpen komen voor: overspannenheid, burn-out, depressie, een gebrek aan gezonde eigenwaarde en weerbaarheid waardoor mensen hun grenzen onvoldoende kunnen stellen.

Ook het omgaan met hooggevoeligheid (HSP: Hoog Sensitieve Personen) behoort tot de mogelijkheden. Maar ook het verstrikt zitten in geloofsvragen of thema’s die met spiritualiteit te maken hebben kunnen aan de orde komen.

Wat heb ik te bieden?

 

Gesprekstherapie

De gesprekken in mijn praktijk hebben onder andere als doel helderheid te bieden in de (dikwijls verborgen) innerlijke denkpatronen. Ik breng deze patronen zo helder mogelijk aan het licht en geef gerichte adviezen, zodat die kunnen worden omgebogen.

Anders gezegd: psychische en geestelijke bewustwording staan in deze gesprekken centraal, waardoor de persoonlijke groei en ontwikkeling gestimuleerd kunnen worden, men meer inzicht in zichzelf krijgt en de eigen valkuilen beter herkend kunnen worden.

Heel vaak zijn we onszelf er niet of maar gedeeltelijk van bewust waaróm we denken, voelen en handelen zoals we dat gewend zijn. Dit kan spanningen in ons veroorzaken. De gesprekken zijn een uitstekende manier om inzicht te krijgen in de persoonlijke problemen. Dat kunnen problemen op psychisch (emotioneel en verstandelijk), maar ook op geestelijk vlak (geloof en spiritualiteit) zijn.

Het omgaan met oude pijn kan ook een wezenlijk onderdeel in deze gesprekken zijn. Hoe kun je verzoening vinden met je oude innerlijke verwondingen? En hoe kunnen die verwondingen in het hier en nu ook bronnen van kracht worden? 

Aan de wonden van de oester kunnen parels groeien…

 

Aandachtgerichte/cognitieve therapie

De meeste therapievormen zijn erop gericht problemen te verminderen. Met aandachtgerichte cognitieve therapie leren cliënten de werkelijkheid te accepteren zoals die is, zodat innerlijke rust en vrede kan worden bereikt. We kunnen immers niet alle problemen in ons leven oplossen; dan is het belangrijk het innerlijk verzet op te geven en verzoening te zoeken met ‘wat is’. Daarmee kunnen we ervoor zorgen dat problemen het leven niet langer zo beheersen, waardoor er ruimte ontstaat voor vrede, geluk en heling. Ik reik mijn cliënten technieken aan waarmee ze dit kunnen bereiken.

Want wat niet valt op te lossen, zullen we moeten accepteren…

 

Coaching weerbaarheid

Mensen die lijden onder grensoverschrijdend gedrag ervaren meestal een gebrek aan weerbaarheid. Weerbaarheid is een innerlijke beleving waarin je leert stevig te staan, je grenzen te voelen en aan te geven, de confrontatie aan te gaan, jezelf te beschermen en te verdedigen, zowel mentaal, verbaal, fysiek en spiritueel. De psycho-fysieke benadering heeft een krachtige uitwerking. Thema’s als zelfbeeld, eigenwaarde en belemmerende gedachten en overtuigingen komen hierbij uiteraard ook aan bod. Ik bied de mogelijkheid voor zowel persoonlijke coaching, als het lesgeven aan groepen.

Het mogen, durven, kunnen en willen stellen van grenzen geeft je de vrijheid om jezelf te ontplooien.

 

Pastorale/spirituele hulpverlening

Alleen als die behoefte er bij de cliënt is, kan ook pastorale en spirituele hulpverlening deel uitmaken van de therapie. Het komt voor dat mensen worstelen met levensvragen of spirituele ervaringen hebben die binnen de reguliere zorg niet als zodanig worden erkend. Ik kijk met deze cliënten mee wat deze ervaringen hen te zeggen hebben om hen daarin een weg te wijzen.

In de begeleiding die ik geef krijgt ook deze intuïtieve laag van het bewustzijn de nodige aandacht.

Albert Einstein zei het al: ‘Onze intuïtieve geest is een godsgeschenk en ons verstand is een dienaar. We hebben een maatschappij gecreëerd die de dienaar vereert en het geschenk is vergeten.’

 

Kortom: op een nuchtere, krachtige, maar open en liefdevolle wijze sta ik naast mijn cliënten om hen meer kracht, levensvreugde en inzicht in zichzelf te geven.

 

Heb je belangstelling voor persoonlijke coaching? Neem dan gerust contact met mij op. Ik wil al je vragen graag beantwoorden.

 

Tarieven (inclusief BTW):
Tarief I (standaardtarief): € 90,- per anderhalf uur. (€ 60,- per uur)
Tarief II (verlaagd tarief; gezamenlijk netto inkomen per maand minder dan € 1500,-): € 75,- per anderhalf uur. (€ 50,- per uur)
Tarief III (verhoogd tarief; gezamenlijk netto inkomen per maand meer dan € 3000,-): € 120,- per anderhalf uur.

 

Routebeschrijving naar de praktijk:

Vanaf de A28 uit de richting Zwolle:
Afslag Hoogeveen.
Aan het eind van de afslag bij de verkeerslichten linksaf. (U bent dan al op het verlengde van de Schutstraat.)
U komt meteen weer bij verkeerslichten. Daar gaat u rechtdoor.
Bij de rotonde gaat u rechtdoor.
Meteen na de rotonde is het aan de linkerhand, het derde huis na de rotonde. (voor parkeren, zie hieronder)

Vanaf de A28 uit de richting Groningen:
Afslag Hoogeveen
Aan het eind van de afslag bij de verkeerslichten linksaf. (U bent dan al op het verlengde van de Schutstraat)
Bij de eerste verkeerslichten rechtdoor.
Bij de rotonde gaat u rechtdoor.
Meteen na de rotonde is het aan de linkerhand, het derde huis na de rotonde. (voor parkeren, zie hieronder)

Parkeren:
Op de Schutstraat zelf is alleen de mogelijkheid tot betaald parkeren (max. 1 uur). De praktijk bevindt zich echter op steenworp afstand van de rotonde (met de Zuiderweg en de Van Limburg Stirumstraat), waar u vrij kunt parkeren als er ruimte is. Om daar te komen, gaat u - als u vanaf de snelweg komt - bij de rotonde linksaf (van Limburg Stirumstraat) of rechtsaf (Zuiderweg) in plaats van rechtdoor. Het is dan nog 3 a 4 minuten lopen naar de praktijk.

Met de trein:
Vanaf het station is het ongeveer 20 - 25 minuten lopen. U loopt de Stationsstraat uit en komt op een rotonde.
Daar gaat u rechtsaf.
U loopt alsmaar rechtdoor.
Bij de verkeerslichten gaat u rechtdoor.
Bij de rotonde gaat u linksaf.
De praktijk is achter het derde huis aan de linkerhand.

Maak jouw eigen website met JouwWeb